Donatie

Geachte donateur, Hartelijk dank voor uw donatie. Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld. U kunt uw zeer gewaardeerde bijdrage overmaken naar :

Stichting noBru maatjesdienst

IBAN: NL87  INGB  0008 4391 03

 

 

helpfree.ly

 

Om te voorkomen dat iemand eenzaam wordt en in een sociaal isolement raakt, brengt de Stichting noBru maatjesdienst vrijwilligers in contact met mensen die zich eenzaam voelen of weinig contacten hebben in Den Haag en omgeving. De Stichting ontvangt geen subsidies en is genoodzaakt een vergoedingenbeleid te hanteren. Cliënten vergoeden de onkosten van de vrijwilligers maatjes zelf. 

Feit is echter dat wij aanmeldingen binnen krijgen van mensen met financiële problematiek en dus niet in staat zijn de reiskosten van een vrijwilliger maatje te vergoeden. Die mensen hebben echter wel behoefte aan een vrijwilliger maatje.

Met uw donatie stelt u de Stichting in de gelegenheid de onkosten van de vrijwilligers te vergoeden. Het gaat hier alleen om de noodzakelijke onkosten die een vrijwilliger maakt wanneer hij een cliënt bezoekt. U helpt hiermee deze doelgroep van cliënten die geen ruimte hebben om de kosten van een vrijwilliger maatje op zich te nemen.

Voor cliënten die wel financiële ruimte hebben om de onkosten van hun vrijwilliger te vergoeden, verandert er niets aan het vergoedingenbeleid.

 

stichting noBru maatjesdienst logo site
stichting noBru maatjesdienst