De Stichting

Stichting noBru maatjesdienst stelt zich ten doel het bestrijden van de eenzaamheid en het bevorderen van de zelfredzaamheid op het gebied van sociale activiteiten en zo nodig op andere leefgebieden. De stichting staat ingeschreven in het handelsregister met KvK-nummer 71022546. noBru maatjesdienst is momenteel actief binnen de regio Haaglanden. 

De mens heeft behoefte aan aandacht en gezelschap. De ontwikkeling van de technologie geeft de mens diverse mogelijkheden om gezellige activiteiten te ondernemen of in contact te blijven met anderen.

Feit is echter dat ondanks al deze mogelijkheden en faciliteiten, eenzaamheid nog altijd bestaat bij een grote groep mensen.

Het is bekend dat niet iedereen baat heeft bij de traditionele maatjesprojecten. Deze initiatieven zijn weliswaar onmisbaar in de samenleving, maar onze stichting biedt specifieker maatwerk.

Er zijn mensen die er niets voor voelen om te functioneren in de grote massa. Zij willen liever hun eigen dingen doen en houden graag de regie over hun leven en keuzes hierin.

Ik zou bijna willen zeggen dat deze intense behoefte om regisseur te zijn van eigen behoeften en niet met de massa mee te lopen, een aangeboren eigenschap is.

Deze groep mensen wordt graag als individu benaderd. Zij hebben het moeilijk in een samenleving waarin de zorg van de burgers een centrale en algemene kwestie is geworden. Individuele aandacht geven is onmogelijk geworden. De stichting biedt daarentegen op maat gemaakte dienstverlening, waarin de vraag van de cliënt voorop staat en tevredenheid heel belangrijk is.

Deze stichting wil voor zaken als het schenken van aandacht of het ondernemen van gezellige activiteiten een aangepast menu maken en eenieder bedienen naar eigen behoeften en voorkeuren.

Bruno Ekoue,  Voorzitter

 

 

stichting noBru maatjesdienst logo site
stichting noBru maatjesdienst